logistyka co to

Logistyka co to

Wiele razy w świecie usług zorganizowanego i efektywnego transportu słyszymy słowo „logistyka” – odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Logistyka – co to takiego? Takie pytanie zapewne nie raz pojawiło się w naszej głowie. Aby się tego dowiedzieć, musimy sięgnąć do definicji. Przyjrzymy się jej bliżej w tym artykule.

Logistyka — definicja

Logistyka jest procesem planowania, konstruowania i realizowania sprawnego przepływu towarów. Dodatkowo odpowiada za dostarczenie surowców i materiałów potrzebnych do produkcji wyrobów gotowych. W zakresie jej działania leży przepływ właściwej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Wszystkie te działania prowadzi się w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Pisząc prostszym językiem: logistyka to powiązane ze sobą zadania i działania, które mają umożliwić jak najszybszy przepływ towarów przy generowaniu jak najmniej strat i kosztów.

Logistyka — czym się zajmuje?

Do podstawowych działań logistyki należą:

 • przewidywaniem popytu,
 • kontrolą zapasów oraz procesów zaopatrzeniowych,
 • obsługą klienta,
 • procesem realizacji zamówień,
 • pakowaniem towaru,
 • przepływ informacji,
 • transport towarów,
 • obsługa reklamacji oraz zwrotów,
 • gospodarowanie odpadami.

Rodzaje logistyki

Logistyka jest procesem niesamowicie złożonym. Aby w całości zrozumieć ciąg następujących po sobie czynności, warto wiedzieć, że wyróżniamy kilka podstawowych jej rodzajów:

 • logistyka transportu,
 • logistyka dystrybucji,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka miejska,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • e-logistyka.

Logistyka transportu

Logistyka transportu należy do najbardziej rozbudowanego działu logistyki. Obejmuje wszelkie czynności, które są powiązane z transportem materiałów, zapasów czy produktów potrzebnych do procesu produkcyjnego firmy. Polega nie tylko na zarządzaniu łańcuchem dostaw, ale również kontakcie z przewoźnikiem oraz nawiązywaniu współpracy z nowymi dostawcami i odbiorcami. Logistyka transportu rozpoczyna się w momencie wygenerowania listu przewozowego.

Logistyka dystrybucji

Jest mocno powiązana z logistyką zaopatrzenia oraz produkcji. Ten rodzaj logistyki zajmuje się procesem dystrybucji, a dokładniej:

 • terminarzem dostaw – jego planowaniem i zarządzaniem,
 • procesami magazynowymi, którymi zarządza,
 • optymalizacją kosztów, które są powiązane z kanałami dystrybucji.

Z procesem dystrybucji ściśle wiąże się właściwy towar, który na końcu łańcucha dostaw trafia do klienta. Dlatego też ten rodzaj logistyki jest silnie powiązany z polityką marketingową w obrębie jednego przedsiębiorstwa. To dzięki znajomości mechanizmów marketingowych i badań rynku wiadomo, na jaki produkt jest zapotrzebowanie.

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji obejmuje planowanie dostawy do odbiorcy końcowego we właściwym czasie. Ten dział logistyki łączy logistykę dystrybucji z logistyką zaopatrzenia. To na tym etapie dostosowujemy ilości wyprodukowanych gotowych produktów do zapotrzebowania na nie. W tym momencie następuje kontrola i zarządzanie procesem produkcji w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo pracownicy działu logistyki są odpowiedzialni za pozbywanie się „zamrożonych” surowców do ich dalszej przeróbki. Ten proces kończy się sprzedażą gotowego towaru. . W logistyce produkcji istnieją trzy podstawowe systemy operacyjne:

 • just in time – dokładnie na czas,
 • pull – ściąganie niezbędnych materiałów,
 • push – produkowanie towarów z niezbędnych materiałów, a następnie umieszczanie ich w magazynie u klienta.

Logistyka miejska

Logistyka miejska to szereg działań związanych z planowaniem procesów logistycznych w mieście. Bierze pod uwagę zagadnienia związane ze specyfiką przestrzeni miejskiej. Logistykę miejską podporządkowuje się różnym celom:

 • ekonomicznemu – redukowanie kosztów funkcjonowania przestrzeni miejskiej,
 • ekologicznemu – planowanie transportu w taki sposób, aby nie narazić środowiska na zbędne zanieczyszczenie,
 • społecznemu – w celu poprawy warunków życia.
logistyka co to
Logistyka to nie tylko magazyn. Musi uwzględniać też przestrzeń miejską.

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia to dostawa surowców potrzebnych do wytworzenia danego produktu. Tutaj niezwykle ważna jest ciągłość dostawy oraz idealna współpraca z dostawcami. Kolejnym istotnym elementem jest optymalizacja kosztów zakupów. Na logistykę zaopatrzenia najsilniej wpływa charakter dostarczonego produktu, dostępność surowca i działania dostawców. Ten rodzaj logistyki niezwykle mocno wiąże się z logistyką produkcji – bez odpowiedniego zaopatrzenia proces produkcji się nie rozpocznie.

E-logistyka

W czasach, kiedy czas dostawy stał się najważniejszym wyznacznikiem dobrej oceny procesu dystrybucyjnego e -logistyka bardzo zyskała na znaczeniu. Ściśle związana jest ona z rozwojem technologii. E-logistyka zajmuje się procesem dostaw i odbiorców z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz wykorzystaniem internetu. Logistyka, która wykorzystuje współczesne technologie, pozwala skrócić czas wielu procesów logistycznych, które w dawniejszych czasach były niesamowicie czasochłonne. Dodatkowo — w dobie zamówień online — pozwala zmniejszyć koszty transportu produktów i ich dystrybucji.

Transport spedycja logistyka

Znając już definicję i rodzaje logistyki, warto zastanowić się nad jej związkiem z procesem transportu oraz spedycji towarów. Pojęcia transportu, spedycji i logistyki bardzo ściśle łączą się ze sobą. Tak naprawdę nie ma między nimi wyraźnej granicy. Wszystkie trzy wzajemnie się uzupełniają. Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie logistyki jest tutaj najszersze. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z nich.

Logistyka

To logistyka zajmuje się całym kompleksowym procesem organizacji, w skład którego wchodzi planowanie i wdrażanie, poprzez kontrole i nadzór procesu produkcji. Ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Spedycja

Spedycja to nic innego jak organizowanie transportu w praktyce. Odpowiada za proces planowania bezpiecznego przewozu produktów z przestrzeni magazynowej do miejsca konsumpcji.

Transport

Transport jest nieodłącznym elementem składowym logistyki. Transport zajmuje się niczym innym jak tylko przewozem ładunków do miejsca docelowego. Dzieje się to przy wykorzystaniu odpowiedniej floty.

Jakie umiejętności powinien mieć dobry logistyk?

Jakie zdolności najbardziej pożądane, aby tworzyć dobry zespół ds. logistyki? Poniżej krótki opis najważniejszych umiejętności:

 1. Rozwiązywanie problemów. Pracownik, który potrafi rozwiązywać konflikty, jest niezwykle cennym zasobem. Dzięki niemu dane przedsiębiorstwo jest w stanie zaoszczędzić czas, pieniądze i zapewnić stabilną produkcję towaru.
 2. Planowanie szczytów i ich obsługa. Zaufani ludzie w zespole, którzy potrafią właściwie korzystać z dostępnych danych, są podstawą dobrej ekipy logistyków.
 3. Rozwój procesu. Zespół, który w umiejętny sposób wykorzysta swoje umiejętności organizacyjne dla usprawnienia sterowania przebiegiem produkcji, jest niezwykle cenny.
 4. Odwrócona logistyka. Członkowie zespołu, którzy specjalizują się w procesie obróconej logistyki, pomogą lepiej zarządzać logistycznym łańcuchem dostaw.
 5. Technologia zarządzania magazynami. Systemy zarządzania powierzchnią magazynową to oprogramowanie, które wspiera operacje logistyczne. Pracownicy, którzy potrafią się w nich odnaleźć, są zawsze „o krok do przodu”.
 6. Sprytne modelowanie transportu. Firmy logistyczne potrzebują ludzi, którzy będą umieli tak planować trasy, aby jak najbardziej zminimalizować koszty.
 7. Rozwój talentów. Zatrudnienie osoby, która jest w stanie rozpoznać talent, pomoże prowadzić operacje biznesowe w wielu obszarach.
 8. Certyfikaty w zarządzaniu transportem. Posiadanie międzynarodowej
  i krajowej certyfikacji pozwoli odpowiednim ludziom zarządzać ruchami floty, także za granicą. Warto mieć w zespole logistyka, który będzie umiał odnaleźć się w przestrzeni większej, niż przestrzeń magazynowa.
 9. Wykorzystanie planowania magazynów. Posiadanie w zespole kogoś, kto
  w odpowiedni sposób wykorzysta wiedzę na temat efektywnego planowania magazynowego, jest pożądane. To magazyn, który korzysta z efektywnych sposobów pracy, jest w stanie zwiększyć długoterminowe cele produktywności.
 10. Praca zespołowa. Dobra współpraca w całym zespole daje pewność, że projekty są prowadzone w najbardziej skuteczny i efektywny sposób.

Logistyka jest niezwykle złożonym procesem. Aby prowadzić dobrą firmę, należy mieć ogromną wiedzę na temat efektywnego sterowania przebiegiem łańcucha logistycznego. Dodatkowo też przy dobieraniu zespołu warto szukać takich pracowników, którzy będą dbali o dobrą obsługę klienta, a co za tym idzie sprawne realizowanie zamówień.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *