czym zajmuje się logistyk

Czym zajmuje się logistyk? Wszystko, co warto wiedzieć o pracy logistyka

Skoro zadaniem logistyki jest planowanie, nadzorowanie oraz realizacja przepływu towarów z punktu produkcji do punktu sprzedaży lub konsumpcji, to czym zajmuje się logistyk? Jak wygląda jego zawód? Co trzeba zrobić, aby tym logistykiem zostać? Te pytania jako pierwsze przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy słowo „logistyk”. Czy jest to ktoś, kto uczy nas logicznego myślenia? Czy może ktoś, kto odpowiada za sprawne zorganizowanie transportu towarów lub osób? Dowiedzmy się zatem, jak definiujemy ten zawód.

Kim jest i czym zajmuje się logistyk

Głównym zadaniem logistyka jest skuteczne zarządzanie przepływem surowców i materiałów oraz koordynowanie łańcuchem dostaw. Ma to robić tak, aby produkt w sprawny sposób został przetransportowany od dostawcy do odbiorcy. Krótko mówiąc, zawód logistyka polega na nadzorowaniu i integrowaniu łańcucha dostaw.

Zadania logistyka?

Wiemy już, jak ogólnie definiować zawód logistyka. Warto zastanowić się, jak wyglądają szczegóły zadań leżących w jego zakresie. Zakres obowiązków logistyka obejmuje:

 • zarządzenie procesem planowania transportu,
 • kierowanie oraz kontrolowanie przemieszczania towarów na drodze producent – konsument,
 • organizowanie przestrzeni magazynowej i łańcuchem dostaw,
 • analiza stanów zakupów i zarządzanie nimi, w tym pilnowanie kosztów i nadzorowanie procesu reklamacji,
 • obsługa zamówień oraz organizacja transportu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Poniżej krótki opis każdego z powyższych zadań.

Planowanie w logistyce

Planowanie w logistyce to po prostu harmonogram działań, który jest uzgodniony między wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w wyznaczone logistyczne cele przedsiębiorstwa. Planowanie powinno obejmować wszystkie etapy jego działalności: zaczynając od zaopatrzenia w surowce niezbędne do produkcji, a kończąc na zarządzaniu dostawami do klienta.

Kierowanie oraz kontrolowanie przemieszczania towarów na drodze producent – konsument

W tym zadaniu zawartych jest kilka czynności niezwykle istotnych dla prawidłowego przebiegu procesów logistycznych. Należą do nich:

 • transport, który obejmuje załadunek oraz rozładunek towaru, jak i dobranie odpowiedniego środka transportu do rodzaju przewożonego ładunku,
 • magazynowanie, które dotyczy zadań związanych ze składowaniem oraz manipulowaniem towarem. Obejmuje przygotowanie powierzchni do składowania, która powinna posiadać odpowiednie parametry oraz nadzorowanie stanów magazynowych,
 • opakowanie, które realizowane jest w dwóch zakresach. Pierwszy to transport. Drugi to magazynowanie. Polega on na wyborze odpowiedniej powłoki, która będzie pełnić funkcję ochronną oraz transportową,
 • znakowanie, które polega na umieszczaniu na produkcie bądź też partii produktów oznaczeń umożliwiających zlokalizowanie ich w miejscu składowania, jak i w transporcie.
Organizowanie w logistyce

Logistyka w zasadzie w całości funkcjonuje wyłącznie dzięki dobrej organizacji. Cały łańcuch logistyczny jest w stanie dobrze działać tylko dzięki organizacji. Dzieje się tak dlatego, że jest to ciąg następujących po sobie czynności. Gdyby nie organizacyjne umiejętności logistyka nie udałoby się zgrać w odpowiedni sposób tylu działań zależnych od siebie.

Analiza stanów zakupów i zarządzanie nimi

Taki zakres obowiązków specjalisty ds. logistyki ma związek z procesem zaopatrzenia. Na to zadanie logistyka składa się kilka elementów, a mianowicie:

 • zdefiniowanie potrzeb,
 • określenie potrzeb użytkownika,
 • podjęcie decyzji o zakupie,
 • zdefiniowanie typu zakupów,
 • analiza rynku,
 • określenie wszystkich możliwych dostawców,
 • wstępny wybór możliwych źródeł zaopatrzenia,
 • ocena pozostałych dostawców,
 • wybór dostawcy,
 • przyjęcie dostawy produktu,
 • ocena wykonania dostawy,
 • obsługa zamówień oraz organizacja transportu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
Obsługa zamówień oraz organizacja transportu przy wykorzystaniu systemów informatycznych

Do zadań logistyka należy również czuwanie nad przebiegiem procesu zamówień. W dzisiejszych czasach niezwykle pomocne przy tym zadaniu są systemy informatyczne, które samodzielnie aktualizują status zamówionych towarów. Jednak to specjalista ds. logistyki musi bardzo dobrze znać system, na którym pracuje i kontrolować jego działanie. Jest to bardzo istotne, ponieważ bez bieżącej aktualizacji zamówień nie będzie możliwa organizacja transportu zamówionych produktów.

Należy pamiętać, że aby logistyk mógł skutecznie wykonywać swoje zadania, musi mieć dużą wiedzę na temat rynku, klientów, dostawców oraz procesów biznesowych. Powinien także umiejętnie współpracy z innymi działami w przedsiębiorstwie. Jego praca obejmuje kooperacje z takimi jednostkami jak dział zakupów, finanse oraz sprzedaż. Zapewni to współdziałanie i skuteczne koordynowanie wszystkich procesów logistycznych.

Co trzeba zrobić, aby wykonywać zawód logistyka?

Zawód logistyka jest takim, do którego nie potrzeba specjalnych uprawnień. Aby zdobyć umiejętności do wykonywania tego zajęcia, należy skończyć technikum logistyczne lub studia logistyczne. Logistyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia, dlatego przy wyborze ścieżki zawodowej warto zastanowić się właśnie nad takim kierunkiem.

czym zajmuje się logistyk
Czym zajmuje się logistyk? Praca w tym zawodzie to wiele ciekawych wyzwań.

Czym jest technikum logistyczne?

Po ukończeniu technikum logistycznego bez problemu można znaleźć stabilne i dobrze płatne miejsce pracy. Pracowników z takim wykształceniem szukają zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Poniżej krótko opiszemy perspektywy zawodowe po ukończeniu technikum logistycznego:

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych lub spedycyjnych. Może pracować jako:

 • koordynator zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytor,
 • przedstawiciel handlowy,
 • magazynier,
 • specjalista ds. sprzedaży oraz prognozowania popytu,
 • specjalista ds. planowania zakupów,
 • specjalista ds. handlu elektronicznego,
 • specjalista ds. obsługi klientów,
 • specjalista ds. zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • organizator transportu,
 • administrator taboru.

Czy warto studiować logistykę?

Kierunek ten jest niezmiennie bardzo popularny. Wynika to z kilku przesłanek.

 1. Wiele opcji zatrudnienia. Ukończenie studiów na kierunku logistyki daje możliwość szukania zatrudnienia w firmach transportowych oraz spedycyjnych. Jednak specjalistów z zakresu logistyki potrzebują również firmy handlowe i produkcyjne. To takim przedsiębiorstwom zależy na sprawnym obiegu produktów, towarów i materiałów przy minimalizacji kosztów. Do sprawnego zarządzania magazynem potrzeba wykwalifikowanej kadry, która wybrnie z każdej nieoczekiwanej sytuacji.
 2. Logistyka a stabilne zatrudnienie. Po ukończeniu logistyki na pewno nie trzeba martwić się o znalezienie zatrudnienia. Przez następne kilka, a nawet kilkanaście lat, na rynku pracy będzie ciągłe zapotrzebowanie na takich specjalistów. Magazynowanie czy transport to podstawa funkcjonowania wielu przedsiębiorstw.
 3. Logistyka jako studia interdyscyplinarne. Rozwój zawodowy po ukończeniu logistyki na uczelni wyższej jest bardzo szeroki. Logistyka są to studia interdyscyplinarne, dzięki którym zdobywa się również wiedzę związaną z informatyką czy zarządzaniem. Dlatego też wiele osób po ukończeniu studiów logistycznych pracuje na stanowiskach menadżerskich lub zakłada własną firmę.
 4. Atrakcyjna płaca po ukończeniu studiów. Po ukończeniu studiów na kierunku logistyki można znaleźć atrakcyjne zatrudnienie pod względem wynagrodzenia. Zarobki w tym obszarze bardzo często przekraczają średnią kalkulowaną dla całej Polski. Wynika to z faktu, że w logistyce wymaga się od pracowników odpowiednich umiejętności interpersonalnych, a te od zawsze są w cenie.

Dlaczego warto pracować jako logistyk?

Jak pisaliśmy wcześniej, zawód logistyka staje się coraz bardziej popularny. Coraz więcej osób decyduje się na pracę na stanowisku specjalisty ds. logistyki. Dlaczego warto pracować jako logistyk? Jedną z przyczyn jest szeroki wybór kariery. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto pracować w tym zawodzie:

Atrakcyjna ścieżka kariery

Młodszy specjalista ds. logistyki ma możliwość awansu na stanowisko starszego specjalisty. Późniejsze szczeble kariery to np. dyrektor logistyki czy kierownik logistyki. Wraz z rozwojem ścieżki zawodowej pracownik zyskuje większą samodzielność i swobodę działania. Awans zwykle jest równoznaczny z podwyżką wynagrodzenia. Dodatkowymi profitami w tej sytuacji są możliwość wpływu na istotne kwestie dla firmy czy współtworzenie strategii.

Możliwość rozwijania umiejętności

Specjalista ds. logistyki odpowiada za organizowanie transportu w firmie. Dlatego powinien mieć dużą wiedzę z zakresu prawa transportowego. Jednak praca logistyka wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również kompetencji miękkich. Komunikatywność czy zdolność działania pod presją czasu są niezwykle cennymi umiejętnościami do wykonywania tego zawodu.

Duża liczba miejsc pracy

Logistyk jest niezbędny nie tylko w firmach zajmujących się transportem, ale także w małych i dużych przedsiębiorstwach. Dzięki takiemu zapotrzebowaniu na specjalistów ds. logistyki osoby wykwalifikowane w dziedzinie logistyki nie mogą narzekać na brak atrakcyjnych ofert pracy.

Znaczenie zawodu

Wszelkie wysiłki podejmowane przez specjalistów ds. logistyki dają widoczne rezultaty. Dzięki ich pracy klienci są zadowoleni. Przedsiębiorstwo z kolei osiąga pożądane dochody i ma możliwość rozwoju. Sama świadomość wykonywania ważnej i odpowiedzialnej pracy jest motywacją do działania i pozwala czerpać satysfakcje z wykonywanego zajęcia.

Jakie są zarobki logistyka?

Dobrym argumentem za wyborem zawodu specjalisty ds. logistyki są również zarobki. Jak można wyczytać w różnych dostępnych powszechnie źródłach, średnie wynagrodzenie w branży logistycznej wynosi od 4 020 zł do 5 427 zł brutto. Czynniki, które między innymi wpływają na wysokość wynagrodzenia to:

 • staż pracy,
 • podstawa zatrudnienia,
 • lokalizacja przedsiębiorstwa,
 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • system wynagrodzenia,
 • dodatkowe gratyfikacje do wynagrodzenia (np. comiesięczne premie, pakiet prywatnej opieki medycznej czy świadczenia socjalne).

Cechy, które powinien posiadać dobry logistyk

Kiedy już wiemy, czym zajmuje się logistyk czas zastanowić się nad umiejętnościami, jakie powinien on posiadać. Logistyka wymaga przede wszystkim umiejętności wykorzystania wiedzy w sposób praktyczny. Dodatkowo trzeba być przygotowanym do stosowania metod ilościowych oraz jakościowych w planowaniu procesów logistycznych. Ponadto logistyk powinien cechować się komunikatywnością, rzetelnością i kreatywnością. Takie cechy jak odporność na stres oraz cierpliwość będą cenione na stanowisku specjalisty ds. logistyki. Umiejętność dobrej organizacji pracy oraz koordynowanie pracy zespołu będą to zdolności niezbędne do skutecznej i dobrej pracy specjalisty ds. logistyki.

Logistyka jest niesamowicie odpowiedzialną pracą. Zastanawiając się nad wyborem takiego zawodu, należy pamiętać, że w branży logistycznej trzeba być naprawdę rzetelnym i skoncentrowanym pracownikiem. Takie nastawienie pozwoli utrzymać się na konkretnym stanowisku. Kreatywność czy dobra organizacja pracy to cechy potrzebne specjaliście ds. logistyki. Jednak należy pamiętać, że najbardziej cenionymi, u pracownika logistyki, cechami — w codziennej pracy — będą umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz pewność co do ich słuszności.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *