faktoring eksportowy
|

Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to niezwykle popularna forma finansowania wśród firm prowadzących handel zagraniczny. W przypadku niewypłacalności zagranicznych kontrahentów faktoring eksportowy pozwala na szybkie zabezpieczenie się przed stratami. Dzięki weryfikacji zagranicznych kontrahentów dostarcza firmom płynności finansowej, a także minimalizuje ryzyko braku zapłaty za wystawione faktury.

W tym artykule omówimy rodzaje faktoringu eksportowego, zalety, jakie niesie dla firm oraz zagadnienia związane z ubezpieczeniem należności, oraz weryfikacją kontrahentów z zagranicy. Przeczytasz również o prawie handlowym oraz różnych wariantach, jakie oferuje faktoring eksportowy. Jeśli prowadzisz firmę importowo-eksportową lub planujesz rozszerzyć swoją działalność o handel zagraniczny, warto poznać szczegóły tego tematu.

Czym jest i jak działa faktoring?

Na początek musimy wiedzieć, że w faktoringu eksportowym występują 3 podmioty:

 1. firma — dostawca, usługi oraz towaru, zwana inaczej faktorantem,
 2. odbiorcy usług firmy (dłużnicy),
 3. firma faktoringowa — ta, która udziela finansowania.

Podstawą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora należności, które mają odroczony termin płatności i są wystawione przez faktoranta dla jego odbiorcy.

Faktor ma za zadanie wypłacić faktorowi od 80% do 100% (odejmując prowizję) wartości zakupionego towaru natychmiast po wystawieniu faktury przez faktoranta. Kolejna część należności przekazywana jest dostawcy towaru lub usługi wtedy, gdy pośrednik otrzyma zapłatę od dłużnika. Na nim ciąży również obowiązek kontrolowania rozliczeń z odbiorcami — także w rzeczywistości to nie dostawca, który oferuje możliwość opóźnionej opłaty, musi czekać na zapłatę od odbiorcy.

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring przeznaczony jest dla przedsiębiorstw oferujących sprzedaż towarów oraz usług firmom albo instytucjom, które mają możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności. Usługa faktoringu jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla usługodawcy płynności finansowej. Dzieje się tak dlatego, że po zawarciu umowy gwarantującej współpracę z firmą faktoringową — nawet jeśli firma zaoferuje możliwość odroczonej płatności — opłatę za taką sprzedaż otrzyma od razu.

Rodzaje faktoringu — kiedy wybrać eksportowy?

Kiedy już wiemy, na czym polega pośrednictwo w płatnościach, warto zastanowić się, jakie są jego rodzaje. Przy wybieraniu najkorzystniejszej opcji dla swojego przedsiębiorstwa dobrze jest mieć świadomość, jaki mamy wachlarz możliwości w tym zakresie.

Umożliwia on przedsiębiorcy wymianę faktury na gotówkę, bez konieczności oczekiwania na terminy płatności.  Wyróżniamy różne rodzaje faktoringu:

 • wierzytelnościowy,
 • obrócony,
 • jawny i tajny,
 • niepełny i pełny,
 • mieszany i pojedynczy,
 • zaliczkowy,
 • dyskontowy,
 • wymagalnościowy,
 • limitowany,
 • bankowy i pozabankowy,
 • globalny, krajowy i międzynarodowy.

W dalszej części artykułu wyjaśnimy, czym jest i jak działa faktoring eksportowy.

Na początku warto wiedzieć, że największe znaczenie dla niego ma:

 • faktoring międzynarodowy,
 • faktoring importowy.

Definicja faktoringu eksportowego

Dla różnych przedsiębiorstw eksport to ogromna szansa na rozwój. Jednak z drugiej strony ekspansja zagraniczna niesie za sobą wiele wyzwań. Często poza wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną produktu konieczne jest zaoferowanie zagranicznym odbiorcom odpowiednio długich terminów płatności. Firmy w Polsce obawiają się również trudności w weryfikacji kontrahenta oraz strat spowodowanych gwałtownym wahaniem kursów walut.

Faktoring eksportowy dostarcza firmom nie tylko gotówkę zamrożoną w fakturach, które są nieopłacone, ale także zapewnia bezpieczeństwo w handlu zagranicznym.

Najważniejsze cechy faktoringu eksportowego

Jakie są najważniejsze cechy takiego rodzaju faktoringu? Dlaczego warto korzystać z takiego rodzaju usługi? Poniżej wymienimy oraz krótko opiszemy zalety faktoringu, o którym mowa.

Możliwość łatwego egzekwowania należności

Nie chcesz już więcej czekać na zapłatę za dostarczony towar? Kiedy masz problem z zagranicznymi kontrahentami, ponieważ spóźniają się z płatnością, a przedsiębiorstwo przez taką sytuację może nie utrzymać płynności finansowej — w takim przypadku doskonale sprawdza się faktoring eksportowy. Dzięki niemu przedsiębiorstwo otrzyma gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Środki te możesz wykorzystać na dowolny cel. Dodatkową zaletą takiej usługi jest pakiet dodatkowej pomocy, takiej jak:

 • prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców,
 • monitorowanie oraz egzekwowanie należności,
 • w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się spłaceniem jego długu oraz późniejszą jego windykacją.
faktoring eksportowy
Termin 'faktoring eksportowy’ powinien znać każdy, kto chce sprzedawać towary za granicę. To ważny element handlu międzynarodowego.

Bezpieczna współpraca z zagranicznymi kontrahentami

Jest to taki rodzaj faktoringu, który zapewnia bezpieczną współpracę z kontrahentami z zagranicy. Nierzadko zdarza się tak, że eksporter chcący podjąć współpracę z nowymi odbiorcami nie ma możliwości rzetelnej oceny ich sytuacji finansowej oraz zdolności do uregulowania zobowiązani. Powoduje to, wysoki wzrost ryzyka braku zapłaty. Warto również pamiętać, że dochodzenie utraconych należności za granicą potrafi być o wiele bardziej skomplikowane oraz kosztowne aniżeli na rynku lokalnym.

W takiej sytuacji rozwiązaniem jest również faktoring eksportowy pełny (bez regresu). Jego cechą charakterystyczną jest przyjęcie przez faktora ryzyka nie wypłacalności kontrahentów, którzy podpisali umowę faktoringu pełnego. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez faktora, albo też wykorzystaniu istniejącego ubezpieczenia do zabezpieczenia swoich interesów. To ubezpieczyciel najbardziej pomoże w weryfikowaniu zagranicznych kontrahentów. W przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się jego windykacją. W obu sytuacjach eksporter, który jest objęty umową faktoringu, nie martwi się ryzykiem braku zapłaty za towar lub zamówioną usługę.

Zabezpieczenie przed wahaniami kursów walutowych

Faktoring jest także dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym. Eksporter dostaje gotówkę od faktora zaraz po tym jak dostarczony towar trafi do odbiorcy i faktura zostanie wystawiona. Dzięki temu nie musi on czekać na to, aż upłynie termin płatności faktury. Ma to ogromne znaczenie przy rosnącym wciąż poziomie niepewności polityczno- gospodarczej na świecie.

Faktoring ustawa — co mówi polskie prawo o tej formie finansowania?

Prawo w Polce nie określa jasno czy faktoring jest czynnością bankową, dlatego też do zawarcia umowy faktoringowej nie jest wymagana zgoda prezesa NBP. Faktorzy nie są zobowiązani również do uzyskania zezwoleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Są to idealne warunki do rozwoju tej dziedziny rynkowej.

Wszystkie firmy świadczące usługi faktoringowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów oraz regulacji dotyczących takiego typu przedsiębiorstw. Nakładane są na nie zarówno prawa jak i obowiązki. Umowy faktoringowe należą do umów nienazwanych, przez co podlegają regulacjom zapisanym w Kodeksie Cywilnym oraz Europejskim Prawie Kontraktów. Umowy takie zawierane są zazwyczaj na dłuższy okres czasu.

Jak faktoring eksportowy przyczynia się do szybkiego rozkwitu gospodarczego?

Tak jak wcześniej wspominaliśmy faktoring eksportowy to usługa finansowa, która pomaga przedsiębiorcom rozwinąć swoje międzynarodowe interesy. Poprzez faktoring, eksporter sprzedaje swoje faktury za sprzedaż towarów lub usług na rynkach zagranicznych firmie faktoringowej, która przejmuje ryzyko niewypłacalności kupującego i zapewnia natychmiastowe finansowanie. Dzięki temu eksporter otrzymuje środki na dalszy rozwój działalności, nie musząc czekać na opłacalność swoich faktur. Faktoring eksportowy jest więc narzędziem, które pozwala firmom na szybszy obrót finansowy i zwiększenie ich płynności. W ten sposób firma może łatwiej i szybciej rozwinąć swoje działania eksportowe, co przyczynia się do szybkiego rozwoju gospodarczego kraju.

Podsumowanie

Podsumowując, faktoring eksportowy stanowi korzystne rozwiązanie dla firm, które prowadzą handel z zagranicą i chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty za wystawione faktury przez zagranicznych kontrahentów. Dzięki umowie faktoringu z firmą faktoringową faktor eksportowy zajmuje się weryfikacją i ubezpieczeniem należności, co pozwala na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku niewypłacalności kontrahenta, to faktor eksportowy ponosi ryzyko i zajmuje się jego windykacją.

Istnieją także inne rodzaje faktoringu międzynarodowego, takie jak faktoring importowy czy faktoring zagraniczny, które mogą dostarczyć firmom różne korzyści w handlu zagranicznym. Polskie firmy obawiają się długich terminów płatności i ryzyka kursowego na rynku lokalnym, dlatego coraz częściej decydują się na wykorzystanie faktoringu eksportowego jako sposobu na zabezpieczenie swojej działalności. Jednak przed podpisaniem umowy faktoringu pełnego warto zapoznać się z przepisami prawa handlowego dotyczącymi tego rodzaju finansowania.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *