list przewozowy

Co to jest list przewozowy?

Czym jest list przewozowy i jakie ma znaczenie w transporcie? To zagadnienie poruszane jest na co dzień przez wiele firm i przedsiębiorców zajmujących się przesyłkami towarowymi. List przewozowy to dokument, który odgrywa kluczową rolę w procesie przewozu towarów, od momentu ich nadania przez nadawcę przesyłki, aż do momentu dostarczenia ich do adresata.

W artykule dokładnie omówimy, czym jest list przewozowy, jakie informacje powinien zawierać, oraz jakie konsekwencje mogą wyniknąć z jego nieprawidłowego wypełnienia.

List przewozowy co to?

List przewozowy jest potwierdzeniem odebrania paczki do wysyłki przez konkretną firmę przewozową. Są w nim zawarte wszelkie niezbędne informacje, które mają pomóc w identyfikacji paczki, z tego właśnie powodu jest on tak bardzo istotny.

Kolejną niezwykle ważną kwestią w aspekcie takiego dokumentu jest to, że do każdej przesyłki należy sporządzić osobny list. Dzięki temu, że przynależy on do konkretnej przesyłki, pomaga w zarządzaniu w drodze do odbiorcy paczki.

Kiedy przesyłka nadana kurierem zaginie w sortowni lub magazynie, to w liście przewozowym znajdziemy wszelkie informacje potrzebne do jej odnalezienia. Z czego składa się list przewozowy i jakie wiadomości powinien zawierać oraz ile rodzajów jego możemy wyróżnić? Tego wszystkiego dowiemy się w dalszej części tekstu.

Co powinien zawierać list przewozowy i co się na niego składa?

List przewozowy to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat przesyłki kurierskiej. Dane, które są w nim zawarte, pomagają zdefiniować daną przesyłkę i odróżnić ją od innych. Co musi znaleźć się w dobrze sporządzonym liście przewozowym?

Oto składowe, które są niezbędne do sporządzenia listu przewozowego:

 • data oraz miejsce jego wystawienia,
 • adres nadawcy towaru oraz jego dane,
 • dane oraz adres przewoźnika,
 • adres odbiorcy oraz jego dane,
 • miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidywane miejsce przeznaczenia przesyłki,
 • dane, które określają rodzaj przesyłki oraz sposób jej zapakowania,
 • liczba sztuk, cechy przesyłki oraz jej numer,
 • waga brutto przesyłki,
 • koszt przesyłki (wszelkie koszty od chwili zawarcia umowy przewozu do momentu jej dostarczenia),
 • instrukcja, która będzie dotyczyła odprawy celnej,
 • dokument potwierdzający, że transport podlega przepisom konwencji (convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road).

Jakie są elementy oraz funkcje listu przewozowego?

Taki list pełni trzy podstawowe funkcje:

 • informacyjną — zawiera wiadomości na temat przesyłki, które omówiliśmy w poprzednim akapicie,
 • dowodową — przydaje się ona, kiedy przesyłka zaginie i przy innych nieprzewidzianych sytuacjach, jakie mogą się wydarzyć podczas transportu. Dzięki takiemu dokumentowi możemy szybko dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło oraz zidentyfikować nasz towar,
 • legitymacyjną — list przewozowy staje się dokumentem, który pozwala na odbiór danego towaru. Duże znaczenie ma także w przypadku załatwiania formalności celnych – dotyczy to eksportu oraz importu towarów.

List przewozowy należy sporządzić w czterech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje odbiorca, kolejna kopia znajduje się w miejscu nadana, rolą trzeciego egzemplarza jest pokwitowanie, czwarty zaś pozostaje u nadawcy przesyłki.

list przewozowy
List przewozowy to ważny dokument, zawierający informację o przesyłce. Trzeba dbać o jego prawidłowe wypełnienie.

Rodzaje listu przewozowego

List przewozowy nieco różni się w zależności od tego, jaki rodzaj transportu wybierzemy do przesyłki towaru. Wynika z tego, że istnieje kilka typów listów przewozowych. Poznanie wszystkich rodzajów takich listów ułatwi nam zobaczenie różnicy między każdym z nich.

Są takie, które można stworzyć za pomocą specjalnie przygotowanych szablonów. Dzięki czemu łatwo jest sporządzić list przewozowy — wystarczy jedynie dobrze wypełnić określone rubryki. Jednak istnieją też takie, dla których nie ma najlepszego wzorca. Poniżej wymieniamy oraz opisujemy każdy rodzaj listu przewozowego.

List przewozowy CIM oraz SMGS

Jest to list przewozowy, który ma potwierdzić odbiór towaru przez przewoźnika w transporcie kolejowym międzynarodowym. Taki rodzaj listu przewozowego dzieli się na dwa rodzaje:

 • list przewozowy CIM — obejmuje tereny Europy Zachodniej. Taki list przewozowy sporządza się w pięciu egzemplarzach. Powinien być przetłumaczony na język francuski, niemiecki lub włoski. Zasady napisania takiego listu reguluje konwencja COTIF.
 • list przewozowy SMGS — jest potrzebny do tansportu kolejowego towarów z i do krajów Europy Wschodniej oraz państw Dalekiego Wschodu. List ten sporządza się w sześciu kopiach. Powinien on być przetłumaczony na język chiński lub rosyjski. Zasady jego tworzenia reguluje umowa SMGS z 1951 roku.

Należy pamiętać, że każdy z tych listów przewozowych w wersji oryginalnej jest napisany w języku kraju nadania.

List przewozowy AWB

List ten dotyczy umowy przewozu przesyłek towarowych do wybranego transportu lotniczego. Jest to zobowiązanie do przekazania towaru odbiorcy przesyłki, która jest umieszczona na liście AWB sporządzonego w trzech egzemplarzach. Należy jedną z kopii takiego listu napisać w języku angielskim.

Każdy egzemplarz różni się kolorem. Wersja zielona przeznaczona jest dla przewoźnika, różowa dla odbiorcy, niebieska z kolei dla nadawcy. Ważną informacją jest również jedenastocyfrowy numer z oznaczeniem firmy przewozowej.

List przewozowy AWB dzieli się na dwa rodzaje:

 1. HAWB (House Air Waybill) – wystawia go spedytor dla eksportera,
 2. MAWB (Master Air Waybill) – wystawia go przewoźnik dla spedytora, który jednocześnie jest nadawcą przesyłki.

Konosament

Dotyczy transportu morskiego. Jest to forma papieru wartościowego. Ten rodzaj listu jest wystawiany na życzenie nadawcy. Jeden egzemplarz trafia w ręce odbiorcy, który dzięki niemu może odebrać przesyłkę bez problemu.

Wśród nich wyróżniamy:

 • konosament imienny,
 • konosament na zlecenie nadawcy,
 • konosament na okaziciela.

List przewozowy CMR

Jest to międzynarodowy list przewozowy. Jest podstawowym dokumentem, który potwierdza, że umowa o przewóz ładunku została zawarta. W języku polskim skrót tłumaczony jest jako konwencja o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów.

Konwencje stosuje się w przypadku zarobkowego przewozu towarów pojazdami drogowymi. W ramach listu przewozowego CMR mogą być realizowane transporty państwowe, także organizowane przez organizacje czy instytucje rządowe.

list przewozowy
List przewozowy pozwala kurierowi zidentyfikować paczkę.

Jakie błędy w listach przewozowych są najczęstsze?

Listy przewozowe są bardzo ważnym dokumentem w branży transportowej. Niestety, nawet drobne błędy w listach przewozowych mogą prowadzić do poważnych problemów i opóźnień w dostawie.

Poniżej dziesięć najczęstszych błędów w takiej dokumentacji:

 1. Błędne dane adresowe.
 2. Nieprawidłowe wymiary przesyłki.
 3. Niewłaściwa waga.
 4. Niepełne informacje o nadawcy.
 5. Brak informacji o odbiorcy.
 6. Błędne informacje o wartości przesyłki.
 7. Nieprawidłowe oznaczenie towaru.
 8. Niewłaściwe informacje o terminie dostawy.
 9. Brak wymaganych dokumentów.
 10. Niewłaściwe informacje o towarze niebezpiecznym.

Listy przewozowe, a zmiany w prawie

Zmiany w przepisach dotyczących listów przewozowych wprowadzają nowe wymogi co do ich formy i treści. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie kontroli przewozów.

Podsumowanie

Artykuł omawia znaczenie listu przewozowego jako kluczowego dokumentu w transporcie towarów. List przewozowy jest umową przewozu przesyłek towarowych między nadawcą a przewoźnikiem oraz stanowi dowód zawarcia tej umowy. Dokument ten zawiera ważne informacje dotyczące towaru, takie jak rodzaj, sposób opakowania oraz zadeklarowaną wartość. List przewozowy może być sporządzony w różnych wariantach, w tym jako list przewozowy CMR, list przewozowy CIM lub list przewozowy AWB.

Artykuł wymienia również ważne elementy, które powinny być zawarte w liście przewozowym, takie jak adres nadawcy i odbiorcy, datę przyjęcia towaru, miejsce przeznaczenia, sposób opakowania, warunki umowy oraz instrukcje nadawcy. Przedstawiono również kwestie związane z formalnościami celnymi, ubezpieczeniem przesyłki, reklamacjami oraz transportem towarów niebezpiecznych. Artykuł podkreśla, że list przewozowy powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach i towarzyszyć przesyłce w czasie transportu, a jego zawartość powinna być zgodna z ogólnie uznawanymi standardami w kraju nadania.

Jakie informacje powinny być zawarte w liście przewozowym?

W liście przewozowym powinny być zawarte informacje o adresie nadawcy i odbiorcy, opisie towaru, sposobie opakowania, dacie i miejscu przyjęcia towaru do przewozu oraz warunkach umowy przewozowej.

Czy list przewozowy jest wymagany w przypadku każdego przewozu towarów?

Tak, list przewozowy jest wymagany we wszystkich przypadkach przewozu towarów, zarówno na drodze lądowej, wodnej, jak i powietrznej.

Czy nadawca odpowiada za towar do chwili dostawy i wydania towaru odbiorcy?

Tak, nadawca odpowiada za towar do chwili dostawy i wydania towaru odbiorcy, chyba że umowa przewozowa stanowi inaczej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *